Brunka vom Reiherwinkel 19.09.2011        
Gledi vom Reiherwinkel 25.05.2011        
Saela vom Reiherwinkel 18.05.2011        
Mori vom Reiherwinkel 12.05.2011        
Tamy vom Reiherwinkel 12.05.2011        
Magni vom Reiherwinkel 05.05.2011        
Sædís vom Löwenhof 22.06.2008